Cart Icon0

No products in the cart

Cart Icon0

No products in the cart

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene voorwaarden behoren aan FG Fabrics,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel : nummer 83214380
BTW : NL003799387B30
IBAN : NL03KNAB0408806060
www.fgfabrics.com
Email : [email protected]

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door FG Fabrics. Op de hele site verwijzen de termen “ik”, “wij”, “ons” en “onze” naar FG Fabrics. FG Fabrics biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen die hier worden vermeld. Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende Algemene voorwaarden (“Service voorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid hierin verwezen. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief, maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van content zijn. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.
Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden verklaart u dat u tenminste meerderjarig bent in uw land, staat of provincie.

BETALING & VERPAKKINGSINFORMATIE

De betalingsgegevens van uw aankopen worden veilig op deze website verzonden. Wij hebben geen inzage en uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld. U kunt veilig en gemakkelijk betalen met Creditcard, Master card of iDeal. Bijkomende bankkosten voor buitenlandse betalingstransacties en creditcard kosten zijn voor rekening van de koper. Overeenkomsten waarbij FG Fabrics aan de consument levert; onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, in Euro gebaseerd op levering af FG Fabrics (af fabriek of voorraaddepot), inclusief BTW, maar exclusief invoerrechten andere belastingen, heffingen en rechten. Tevens zijn prijzen exclusief de kosten van laden en lossen en verzekering. Overeenkomsten waarbij FG Fabrics levert aan de detaillist/zakelijke koper; onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, in Euro gebaseerd op levering af FG Fabrics (af fabriek of voorraaddepot), exclusief BTW, invoerrechten andere belastingen, heffingen en rechten. Tevens zijn prijzen exclusief de kosten van laden en lossen en verzekering. De wijze van verpakking en verzending wordt bepaald door FG Fabrics, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de bestelling schriftelijk anders is overeengekomen met de koper. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt verpakkingsmateriaal niet door ons retour genomen. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment service aan iemand, om welke reden dan ook, te weigeren. U begrijpt dat uw content (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) verzending via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken. U stemt er mee in om geen enkel deel van de service, het gebruik van de service, of toegang tot de service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. 

WIJZIGING IN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen. 
Natuurlijk zullen we altijd onze uiterste best doen om u alleen actuele en nauwkeurige informatie te verstrekken. Mocht de voorraadinformatie echter niet worden bijgewerkt tijdens uw aankoop, dan kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Mocht dit zich voordoen, kunt u ten alle tijden via mail in contact treden met FG Fabrics, zodat wij kunnen bekijken of het betreffende product mogelijkerwijs nogmaals geproduceerd zou kunnen worden (mits stoffen en fournituren voorradig).

PRODUCTEN EN DIENSTEN

Vanwege een beperkte stofvoorraad, kunnen de producten die op deze website worden aangeboden een zeer bepekte voorraad hebben en kunnen ze alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de shop verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen u echter niet garanderen dat de kleurweergave op elke scherm identiek en nauwkeurig zal zijn. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd, naar eigen goeddunken. We behouden ons tevens het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Mocht u twijfelen over de aankoop van uw product, helpen wij u ten alle tijden graag verder.

NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE EN ACCOUNTINFORMATIE

U stemt er mee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt er mee in om uw account en andere informatie, inclusief uw email-adres en creditcardnummers en vervaldatums onmiddellijk bij te werken in geval van wijziging, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. U mag geen vals email-adres gebruiken, u mag zich niet voordoen als iemand anders dan u zelf, of ons of derde partijen op een andere manier misleiden betreffende dergelijke informatie. 

WIJZIGINGEN IN ALGEMENE VOORWAARDEN

U kunt op elk moment op deze pagina de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates of wijzigingen op deze website te plaatsen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service, na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen. 

TOEPASBAAR RECHT, GESCHILLEN EN BEVOEGDE RECHTER

Op de Algemene Voorwaarden, de overeenkomsten en de levering met en door FG Fabrics is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien tussen FG Fabrics en de koper een geschil ontstaat over de totstandkoming, interpretatie, uitvoering of niet-uitvoering, onjuiste of niet tijdige uitvoering van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één van de partijen meent dat een dergelijk geschil bestaat, dan zijn partijen verplicht om via onderhandeling tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil voor te leggen aan de burgerlijk rechter. 

CONTACT

We helpen je graag direct met al je vragen. Stuurt u alstublieft een email naar [email protected] en we zullen u zo snel als mogelijk persoonlijk adviseren. 

Alle rechten voorbehouden aan FG Fabrics.