Cart Icon0

No products in the cart

Cart Icon0

No products in the cart

Disclaimer voor fgfabrics.com

Deze pagina bevat de disclaimer van fgfabrics.com, zoals beschikbaar gesteld door FG Fabrics. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op deze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis, zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met de voorschriften van het dwingend recht.
Het is niet toegestaan tekst, fotomateriaal of ander materiaal op deze website te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FG Fabrics. Het intellectuele eigendom ligt bij FG Fabrics.

Geen garantie op correctheid.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen op onze website streven we ernaar de werkelijkheid en de onderliggende prijzen zo goed mogelijk weer te geven. Fouten die daarbij ontstaan en worden aangemerkt als programmeer- of typefouten vormen nimmer een gegronde reden voor het claimen of betwisten van een contract of overeenkomst met FG Fabrics.

FG Fabrics streeft naar weergave & functionaliteit van een zo goed mogelijke website. Indien, ondanks dit streven, de informatie van de inhoud op deze website onvolledig of foutief is, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om informatie op de website te verwijderen, te wijzigen of geheel opnieuw weer te geven op andere wijze. FG Fabrics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die wij via hyperlinks verstrekken.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u op deze pagina de meest recente versie van de fgfabrics.com disclaimer.